Serat Ulem

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh
Nambut Silaning Akrami
Kate Middleton, Amd. ( Putri Bpk. Michael /
Ibu Carole)
kaliyan
William Arthur Phillip Louis, SE., MM. ( Putra
Bpk. Charles Philip Arthur George / Ibu
Diana Spencer .almh)
Dhaup Suci :
Dinten : Jumat Kliwon, Suryo Kaping : 29
April 2011, Wanci Tabuh : 09.30, Mapan ing
Wsminster Abey, London
Winantu Sagunging Pakurmatan,
Kanthi Lumaraping Nawala Sedhahan,
Minangka Sesulih Pisowan Kula Wonten ing
Ngarsa Panjenengan, Sinartan Nyadhong
Berkahing Gusti Ingkang Maha Tunggal, Kula
Sabrayat Hanggadhahi Pangangkah Badhe
Ngawontenaken Syukuran Tuwin Pawiwahan
Dhauping Sri Penganten Anak Kula,
Dinten : Jumat Kliwon, Suryo Kaping : 29
April 2011, Wanci Tabuh : 12.00 – 14.00,
Mapan ing Gedung Kraton Buckingham,
London.
Setuhu Badhe Damel Bombong Saha
Mongkoging Manah Kula Sabrayat, Bilih
Dhangan ing Penggalih Saha Sepen ing
Sambekala Bapak / Ibu Kepareng Rawuh
Hangestreni Saha Paring Puja Pangastuti
Dhumateng Anak Kula Sri Penganten,
Supados Dados Kaluwarga Ingkang Bagya
Mulya
Wasan Kula Sagotrah Hangaturaken
Agunging Panuwun Saha Nyuwu Lubering
Pangaksami Sadaya Kekirangan Dalah
Kalepatan Kula.
Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh
Atur Taklim Kula,
Keluarga Bpk. Michael/Ibu Carole
Keluarga Bpk. Charles/Ibu Diana (almh)
Kate & William

Posted from WordPress for Galaxy Ace

About these ads

6 Komentar (+add yours?)

 1. nadi
  Apr 29, 2011 @ 21:23:31

  No pic hoax ….. :mrgreen:

  Balas

 2. tukang underestimed..
  Apr 29, 2011 @ 22:02:54

  sovenirnya kecap, garam, sama kunci inggris….

  Balas

 3. bjl
  Apr 29, 2011 @ 22:18:30

  Hiburan : dolala

  Balas

 4. kentung
  Apr 30, 2011 @ 08:21:14

  malem pertamane ngopo gak di siarkan secara live gan…wwkkwwk

  Balas

 5. aichankawaii
  Apr 30, 2011 @ 20:57:58

  yakin malam pertama?

  Balas

 6. tiyo 2010
  Mei 01, 2011 @ 07:18:56

  dah jadi malam nyang ke berapa tuh, pacaran aja dah 9 tahun……

  Balas

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 47 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: